The Planted Tank Forum banner
1 - 4 of 4 Posts

·
Registered
Joined
·
6 Posts
Discussion Starter · #1 ·
So I was thinkining today....imagine I didn’t do a saltwater tank As planned and did another planted tank....I already have all the equipment:

Custom made 40g breeder rimless
Sump
Ecotech return pump
Both Seachem Matrix and a block of Marine Pure
All pvc plumbing
Tunze Osmolator


And combined that with co2....I’d have a really cool set up. Now I’m on the fence
 

·
Registered
Joined
·
165 Posts
I have a 75 gallon with a 40 breeder sump, co2 and a reef-pi controlling and dimming lights, heaters, and my co2 along with my return pumps. Its a great setup. With co2 I feel like I can grow anything.
 

·
Registered
Joined
·
298 Posts
I have a 75 gallon with a 40 breeder sump, co2 and a reef-pi controlling and dimming lights, heaters, and my co2 along with my return pumps. Its a great setup. With co2 I feel like I can grow anything.
Better saying... with no extra CO2, cause its a closed system, you will never be able to grow a lot and in big tough quantities.Sent from my SM-G973U using Tapatalk
 

·
Registered
Joined
·
3 Posts
Khi nào nên chốt kép, nuôi kép khung mấy ngày lợi nhuận cao

Kép là gì, có những loại kép nào, nên chốt kép khung mấy ngày cho lợi nhuận cao nhất, đề về kép nên chốt những con số nào cho dễ trúng thưởng.

Kép là gì, có những loại kép nào

Kép là trường hợp đặc biệt khi chơi lô đề, chốt theo kép không chỉ dễ trúng thưởng mà còn tiết kiệm thời gian. Có các loại kép đó là kép bằng, kép lệch, kép âm, kép sát. Mỗi loại kép đều có những ưu nhược điểm riêng, người chơi Kết quả xổ số miền bắc ◀◀◀ CLICK nên lưu ý để khi chốt cầu được thuận tiện và mang lại lợi nhuận cao nhất.

Kép bằng được sử dụng nhiều nhất, vì có đầu cuối giống nhau, không cần phải chốt thêm cặp số kép. Kép bằng gồm 10 cặp số 00 – 22 – 33 – 11 – 44 – 66 – 77 – 99 – 88.

Kép lệch bao gồm các cặp số: 050 – 27- 72 – 16 – 61 – 38 – 83 – 49 – 94

Kép âm bao gồm các số: 07 – 70 – 29 – 92 – 14 – 41 – 58 – 85

Kép sát bao gồm các số 01 – 10 – 09 – 90 – 12 – 21 – 23 – 32 – 34 – 43 – 45 – 54 – 56 – 65 – 67 – 76 – 78 – 87 – 89 – 98.Khi nào nên chốt kép và nuôi kép theo khung mấy ngày

Nếu giải đặc biệt miền Bắc có hai số đầu tiên giống nhau thì các bạn chốt cầu theo các loại kép chúng tôi chia sẻ ở trên để chơi XSTD ◀◀◀ BẤM XEM. Nếu bảng kết quả XSMB xuất hiện đầu đâm đít câm thì đây cũng là dấu hiệu báo kép sẽ về. Thông thường khi chốt kép sẽ nuôi theo khung là 7 ngày, nếu ít vốn các bạn chơi ít ngày hơn và nên thiên về kép bằng.

Đề về kép hôm sau nên chốt những con gì

Nếu đề miền Bắc chiều tối ngày hôm nay về kép thì ngày mai sẽ chốt con số nào thì mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Ở đây chúng tôi sẽ đề cập đến trường hợp đề về kép sát vì đây cũng là loại kép được nhiều người lựa chọn.

Đề về kép sát 01 ngày mai đánh: 44, 99, 07, 70. Đề về kép sát 10 ngày mai đánh: 44, 99, 98, 89. Đề về kép sát 09 ngày mai chơi: 38, 83, 68, 86. Đề về kép sát 90 ngày mai đánh: 36, 63, 39, 93. Đề về về kép sát 12 ngày mai đánh: 16, 61, 22, 77. Đề về kép sát 21 ngày mai chốt: 13, 31, 16, 61. Đề về kép sát 23 ngày mai đánh: 26, 62, 44, 99.


Đề về về kép sát 32 ngày mai chọn: 24, 42, 49, 94. Đề về kép sát 34 ngày mai đánh: 37, 73, 28, 82. Đề về kép sát 43 ngày mai đánh: 18, 81, 00, 55. Đề về về kép sát 45 ngày mai đánh: 03, 30, 14, 41. Đề về kép sát 54 ngày mai đánh: 44, 99, 54, 45. Đề về kép sát 56 ngày mai đánh: 01, 10, 59, 95. Đề về kép sát 65 ngày mai đánh: 28, 82, 13, 31.

Đề về kép sát 67 ngày mai đánh: 46, 64, 17, 71. Đề về kép sát 76 ngày mai đánh: 29, 92, 59, 95. Đề về kép sát 78 ngày mai đánh: 01, 10, 38, 83. Đề về kép sát 87 ngày mai đánh: 17, 71, 28, 82. Đề về kép sát 98 ngày mai đánh: 37, 73, 38, 83. Đề về kép sát 89 ngày mai chọn những số này chơi SXMB ◀◀◀ TẠI ĐÂY: 08, 80, 03, 30.
 
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top