The Planted Tank Forum - Search Results
Advanced Search
Showing results 1 to 25 of 73
Search took 0.07 seconds.
Search: Keyword(s): ; Posts Made By: Riversun
Forum: Aquascaping   12-23-2013, 12:58 PM
Replies: 162
Views: 29,941
Posted By Riversun
I trimmed the moss once a month, use scissors to...

I trimmed the moss once a month, use scissors to cut off the extra piece of moss to grow up before they grow

Thank you, driftwood in the tank is one kind of tree roots, moss attached to driftwood...
Forum: Aquascaping   12-20-2013, 12:26 AM
Replies: 162
Views: 29,941
Posted By Riversun
http://i1202.photobucket.com/albums/bb371/Riversun...

http://i1202.photobucket.com/albums/bb371/Riversun/88bff431-16c6-479c-b5a9-dced3e8f4ac8.jpg
Forum: Aquascaping   12-07-2013, 11:31 PM
Replies: 162
Views: 29,941
Posted By Riversun
Update :) ...

Update :)
http://img.tapatalk.com/d/13/12/08/nadybymy.jpg
Forum: Aquascaping   10-30-2013, 01:19 AM
Replies: 162
Views: 29,941
Posted By Riversun
I use 9L ADA Amazonia. Hiện tại phong...

I use 9L ADA Amazonia.


Hiện tại phong trào thuỷ sinh ở Việt Nam phát triển rất mạnh đó em, anh Ngô Trường Thịnh và Trần Hoàng Long là những cánh chim đầu đàn hướng mộ người tới gần hơn về...
Forum: Aquascaping   10-28-2013, 04:26 PM
Replies: 162
Views: 29,941
Posted By Riversun
http://i1202.photobucket.com/albums/bb371/Riversun...

http://i1202.photobucket.com/albums/bb371/Riversun/null_zps324caa67.jpg

http://i1202.photobucket.com/albums/bb371/Riversun/null_zpsb3e47edf.jpg
...
Forum: Aquascaping   10-27-2013, 10:21 AM
Replies: 162
Views: 29,941
Posted By Riversun
Thanks. I use 3 x 20watt T5HO.

Thanks. I use 3 x 20watt T5HO.
Forum: Aquascaping   10-27-2013, 02:02 AM
Replies: 162
Views: 29,941
Posted By Riversun
After 1 month :) 227345

After 1 month :)
227345
Forum: Aquascaping   09-20-2013, 06:26 AM
Replies: 162
Views: 29,941
Posted By Riversun
211033 Thanks 4 view :)

211033
Thanks 4 view :)
Forum: Aquascaping   09-18-2013, 11:47 AM
Replies: 162
Views: 29,941
Posted By Riversun
I just setup a new tank, the tank is 1 week old,...

I just setup a new tank, the tank is 1 week old, still in the editing stage layout, hope people give me suggestions. thank you (I use Google translate).
60-36-36cm
210017
Forum: Aquascaping   07-22-2013, 02:30 PM
Replies: 162
Views: 29,941
Posted By Riversun
- Bucephalandra sp. Upper Theia. ...

- Bucephalandra sp. Upper Theia.
http://i1202.photobucket.com/albums/bb371/Riversun/null-657.jpg

http://i1202.photobucket.com/albums/bb371/Riversun/null-877.jpg

- Bucephalandra sp. Theia Brown...
Forum: Aquascaping   07-21-2013, 05:28 PM
Replies: 162
Views: 29,941
Posted By Riversun
@junglefowl: You're welcome, young brother :)

@junglefowl: You're welcome, young brother :)
Forum: Aquascaping   07-21-2013, 02:40 PM
Replies: 162
Views: 29,941
Posted By Riversun
I realized this at the setup, but I have no other...

I realized this at the setup, but I have no other choice, because I take back what I have available, I will learn from experience in setup time later, thanks all :)
Forum: Aquascaping   07-21-2013, 02:07 AM
Replies: 162
Views: 29,941
Posted By Riversun
Update :) ...

Update :)
http://i1202.photobucket.com/albums/bb371/Riversun/null-1073.jpg

http://i1202.photobucket.com/albums/bb371/Riversun/null-2102.jpg

Thanks 4 view :)
Forum: Aquascaping   06-29-2013, 04:28 PM
Replies: 162
Views: 29,941
Posted By Riversun
Borneo Forest :D ...

Borneo Forest :D
http://i1202.photobucket.com/albums/bb371/Riversun/null-193.jpg

http://i1202.photobucket.com/albums/bb371/Riversun/null-194.jpg
...
Forum: Aquascaping   02-10-2013, 05:51 AM
Replies: 162
Views: 29,941
Posted By Riversun
thank you, maybe I do not entering IAPLC ,...

thank you, maybe I do not entering IAPLC , because my tank its not really excellent :)
Forum: Aquascaping   02-10-2013, 12:39 AM
Replies: 162
Views: 29,941
Posted By Riversun
Thank you very much :)

Thank you very much :)
Forum: Aquascaping   02-10-2013, 12:31 AM
Replies: 21
Views: 2,360
Posted By Riversun
Bạn nên nuôi riêng con Tôm Crayfish ở hồ khác,...

Bạn nên nuôi riêng con Tôm Crayfish ở hồ khác, chứ k nó cắt hết trân châu Cuba đó.
Forum: Aquascaping   02-10-2013, 12:27 AM
Replies: 162
Views: 29,941
Posted By Riversun
Happy New Year 2013 ( The Tet in Vietnam) ...

Happy New Year 2013 ( The Tet in Vietnam)
http://i1202.photobucket.com/albums/bb371/Riversun/null-73.png
Forum: Aquascaping   02-05-2013, 02:33 PM
Replies: 162
Views: 29,941
Posted By Riversun
Thank you, it's Xmas moss.:smile: ...

Thank you, it's Xmas moss.:smile:
Thanks:smile:
Forum: Aquascaping   02-04-2013, 03:29 PM
Replies: 159
Views: 44,862
Posted By Riversun
"Tam giác" moss ...

"Tam giác" moss
http://i1202.photobucket.com/albums/bb371/Riversun/null-72.jpg
Forum: Aquascaping   02-03-2013, 04:21 PM
Replies: 159
Views: 44,862
Posted By Riversun
This is Peacock moss ...

This is Peacock moss
http://i1202.photobucket.com/albums/bb371/Riversun/null-71.png

G chụp 1 tấm cận cảnh rêu tam giác xem thế nào
Forum: Aquascaping   02-03-2013, 12:50 AM
Replies: 159
Views: 44,862
Posted By Riversun
G ươm rêu cực kỳ mát tay, rêu ra xanh dày, đẹp...

G ươm rêu cực kỳ mát tay, rêu ra xanh dày, đẹp thiệt.:)
Forum: Aquascaping   02-02-2013, 03:04 AM
Replies: 21
Views: 2,360
Posted By Riversun
My first tank

Trân châu cuba cần 3 điều kiện để phát triển tốt:
1. Nước phải sạch, mỗi tuần thay 30% nước hồ, kết hợp hút cặn bẩn dưới đáy.
2. Ánh sáng đầy đủ, khoảng 1w/1 lít, kết hợp co2 khoảng 3-4 giọt/ 1...
Forum: Aquascaping   02-01-2013, 02:46 PM
Replies: 162
Views: 29,941
Posted By Riversun
http://i1202.photobucket.com/albums/bb371/Riversun...

http://i1202.photobucket.com/albums/bb371/Riversun/null-69.jpg
Forum: Aquascaping   02-01-2013, 10:09 AM
Replies: 162
Views: 29,941
Posted By Riversun
New pic :) ...

New pic :)
http://i1202.photobucket.com/albums/bb371/Riversun/null-68.jpg
Showing results 1 to 25 of 73

 
Forum Jump
 
For the best viewing experience please update your browser to Google Chrome